Raspored timova po grupama

Na turniru u Doti 2 sudjelovat će 11 timova koji su danas podijeljeni u tri kvalifikacijske grupe: A, B, C. Iz svake grupe dva prvoplasirana tima prolaze u sljedeći krug natjecanja po grupama: grupu D i E, svaka s po tri tima. Grupu D će činiti timovi: A1, B2 i C1, a grupu E timovi: A2, B1 i C2. Iz […]

Read more