Popis prijavljenih – LAN partija Hearthstonea

ime
prezime
skola
Lea
Sveticki
Prirodoslovna i grafička škola Rijeka
Luka
Samardžić
Prirodoslovna i grafička škola Rijeka
Robert
Božić
Tehnička škola za strojarstvo i brodogradnju, Rijeka
Ante
Šoda
Prometna škola Rijeka
Eda
Calderini
Prirodoslovna i grafička škola Rijeka
Danijela
Čor
Prirodoslovna i grafička škola Rijeka
Marin
Morić
Prirodoslovna i grafička škola Rijeka
Matija
Biscan
Prirodoslovna i grafička škola Rijeka
Marko
Predovan
Prirodoslovna i grafička škola Rijeka
Adrian
Mesaros
Srednja škola za elektrotehniku i računalstvo - Rijeka
Marin
Morić
Prirodoslovna i grafička škola Rijeka
¸Danijel
Matijevic
Srednja škola za elektrotehniku i računalstvo - Rijeka
Dragutin
Gagro
Prirodoslovna i grafička škola Rijeka
Dino
Mlađan
Tehnička škola za strojarstvo i brodogradnju, Rijeka
Luka
Vignjević
Tehnička škola za strojarstvo i brodogradnju, Rijeka
Sebastijan
Galjanić
Prirodoslovna i grafička škola Rijeka
Filip
Brandt
Hotelijersko-turistička škola Opatija
Nikola
Francetic
Prirodoslovna i grafička škola Rijeka
David
Visentin
Prirodoslovna i grafička škola Rijeka
Damjan
Kalčić
Prirodoslovna i grafička škola Rijeka
Tino
Ivanišević
Prirodoslovna i grafička škola Rijeka
Antonio
Vranjković
Prirodoslovna i grafička škola Rijeka
Matteo
Trkulja
Tehnička škola za strojarstvo i brodogradnju, Rijeka
Jakša
Depolo
Ekonomska škola Mije Mirkovića Rijeka
Matija
Herceg
Prirodoslovna i grafička škola Rijeka
Dorian
Ladašić
Prirodoslovna i grafička škola Rijeka
Patrik
Šen
Tehnička škola za strojarstvo i brodogradnju, Rijeka
Vanja
Ristić
Tehnička škola za strojarstvo i brodogradnju, Rijeka
Fran
Vlahović
Prirodoslovna i grafička škola Rijeka
Juraj
Filipović
Prirodoslovna i grafička škola Rijeka
Luka
Harbaš
Ekonomska škola Mije Mirkovića Rijeka
Josip
Nakićen
Tehnička škola za strojarstvo i brodogradnju, Rijeka
Rene
Mikanović
Srednja škola za elektrotehniku i računalstvo - Rijeka
Fran
Vajdić
Srednja škola "Hrvatski Kralj Zvonimir"
Matija
Merle
Prirodoslovna i grafička škola Rijeka
Karlo
Starcevic
Tehnička škola za strojarstvo i brodogradnju, Rijeka
Josip
Milinovic
Prirodoslovna i grafička škola Rijeka
DAniel
JElusic
Tehnička škola za strojarstvo i brodogradnju, Rijeka
Matteo
Trkulja
Tehnička škola za strojarstvo i brodogradnju, Rijeka