Fotografije sa ždrijeba turnira High School of Legends

Fotografirala Eda Calderini, 2.m.