Atmosfera sa završnice turnira u Doti 2

Fotografirali učenici 3.f razreda.