Kako članovi tima mogu međusobno komunicirati?

Članovi tima sjede jedan pored drugoga i mogu u živo komunicirati kako žele.
Skype ili bilo koji drugi program za komunikaciju se ne smije koristiti.

Posted in: Xonotic