Fotografije sa ždrijeba turnira High School of Legends

img_1575

Fotografirala Eda Calderini, 2.m.